Правила співробітництва:

Для отримання статусу бізнес-партнера необхідно відповідати певним критеріям і укласти відповідні договори та угоди.

Усна угода є обов’язковою до складання офіційного договору.

Загальні правила:

Партнери, що показують зростання продажів по обсягам та асортименту спільно з компанією «Теплосила», не створюють цінових конфліктів в каналі продажів, просувають пропоновані типи продукції та рішення, отримують відповідний рівень підтримки з боку компанії «Теплосила».

Для отримання статусу бізнес-партнера необхідно відповідати наступним вимогам:

 • Дотримуватися договірних зобов’язань та платіжної дисципліни;
 • Мати інфраструктуру збуту, що дозволяє забезпечити зростання або значні та стабільні обсяги закупівель;
 • Дотримуватися та сприяти рекомендованій ціновій політиці;
 • Розширювати асортимент пропонованої продукції та послуг, не обмежуючись вузькими товарними групами;
 • Бізнес-партнеру можуть бути надані параметри доступу до спеціальної частини B2B сайту. У разі невиконання узгоджених вимог розглядається доцільність подальшого надання даного доступу.
Перелік документів:
Для юридичних осіб:
 • Копія свідоцтва або виписки про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • При наявності: копія довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4 ОПП;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (платника єдиного податку) або вилучення (виписки) з реєстру платників податку на додану вартість (єдиного податку);
 • Копія статуту;
 • Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договір (протокол зборів засновників про обрання керівником і наказ про призначення на посаду або інший документ відповідно до статуту);
 • Витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій на дату підписання договору;
 • Якщо організаційно-правова форма компанії – товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), то відповідно до статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» додатково необхідно надати протокол загальних зборів (Рішення одноосібного учасника) про надання згоди на укладення договору або ж баланс станом на кінець попереднього кварталу (якщо сума договору менше 50% вартості чистих активів товариства за станом на кінець попереднього кварталу);
 • При необхідності: копія ліцензії, свідоцтва або іншого документа, який підтверджує дозвіл на здійснення відповідних видів діяльності, якщо це передбачено законодавством;
 • Усі сторінки документів повинні бути завірені підписом керівника та печаткою цієї ж юридичної особи.
Для фізичних осіб - підприємців:
 • Копія свідоцтва або виписки про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
 • Копія довідки про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного коду;
 • При наявності: копія довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4 ОПП;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (платника єдиного податку), вилучення (виписки) з реєстру платників податку на додану вартість (єдиного податку);
 • Копія паспорту фізичної особи;
 • Витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій на дату підписання договору;
 • При необхідності: копія ліцензії, свідоцтва або іншого документа, який підтверджує дозвіл на здійснення відповідних видів діяльності, якщо це передбачено законодавством;
 • Усі сторінки документів повинні бути завірені підписом та печаткою ФОП.